Historisches Stadtarchiv

De geschiedenis van het stadsarchief begon in de 11e eeuw, toen voor het gilde van de marktkooplieden in Halberstadt het bewaren van de vergeven privileges uit juridisch zicht noodzakelijk werd. 

Voor het eerst wordt het protocollair genoemd op 17 mei 1632. Sinds 1995 bevindt zich het stedelijke archief aan de Domplatz in een bijgebouw van het historische literatuurmuseum „Gleimhaus“, waar het historische archief van de stad vakbekwaam is ondergebracht.

meer

back
to top