Het Gleimhaus

In het vakwerkhuis uit de 16e eeuw woonde de dichter en verzamelaar Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803). Gleim droeg in zijn 'Freundschaftstempel' - vriendentempel - de grootste dichter-portretgalerie uit zijn tijd samen.

Deze origineel bewaard gebleven portretverzameling, met daarnaast meer dan 10.000 handschriften en een historische bibliotheek zijn de kernstukken van het Gleimhaus, dat enerzijds museum en anderzijds een beduidende wetenschappelijke instelling voor de literatuur- en cultuurgeschiedenis uit het tijdperk van de Aufklärung“ -– de Duitse Verlichting -– is.

In het bijgebouw van 1994 bevindt zich het stadsarchief. In de kelder zijn archeologische muurresten uit de 9e eeuw te zien.

meer...

 

 

 

Freundschaftstempel
De grootste portretverzameling van Duitse dichters en geleerden uit de 18e eeuw (o.a. Lessing, Herder, Klopstock)

Historische Bibliotheek van Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) een van de omvangrijkste burgerlijke privébibliotheken uit de periode van de Duitse Verlichting.

Handschriftenarchief
ca. 10.000 brieven o.a. van Lessing, Herder, Schiller en talrijke manuscripten van tijdgenoten van Gleim.

Kunstdrukken en tekeningen
Een omvangrijk bestand met zeefdrukken, voornamelijk portretten en tekeningen.

Kinderruimte
hier kunnen jonge museumsbezoekers de tijd van Gleim met alle zintuigen beleven.

Het Gleimhaus biedt daarnaast:
wisselende tentoonstellingen, voorlezingen, „hofavonden bij Gleim“, wetenschappelijke seminars, museumsfeesten en programma'’s voor kinderen en jeugd, danwel schoolklassen.

Op afspraak kunnen boeken, handschriften en kunstdrukken voor wetenschappelijke doeleinden in de leeszaal worden bekeken!

back
to top